Explosieluik, plofluik – dakluik of gevelluik?

In alle gebouwen waar explosiegevaar aanwezig is of kan ontstaan is, ter bescherming van de werknemers, een risicobeoordeling en een veiligheidsrapportage verplicht. Daaruit kan blijken dat er een explosieluik of zogenaamd plofluik nodig is. De Europese regelgeving (ATEX richtlijnen) geeft voorschriften voor de bescherming van werknemers op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. De mate van gevaar wordt gedefinieerd en gecategoriseerd. De toepassing van apparatuur en beveiliging dient aan de gedefinieerde gevarencategorie te zijn aangepast.

 

Wat is een explosieluik of plofluik?

Een explosieluik of plofluik, ook wel explosie ontlastklep genoemd, sluit een opening af in het dak of in de buitengevel. Het explosieluik of plofluik dient bij drukverhoging direct open te gaan. In richtlijn 1994/9/EG, artikel 3.1.5 wordt gesproken over een passende ontlastvoorziening. Passend betekent dat de opening(en) voldoende groot moet(en) zijn om de drukgolf van een explosie tijdig af te voeren om zodoende de gebouwconstructie en daarmee personen te beschermen. De grootte van de openingen en het benodigde aantal explosieluiken / plofluiken moet berekend worden door een deskundige. Daarbij moet rekening gehouden worden met de aard van de explosie (gas of stof), de plaats van de openingen in het gebouw, het theoretische verloop van de drukgolf, de constructie van het gebouw en de indeling van de ruimte waarin de explosie zou kunnen ontstaan.

Ter bescherming van mens en dier dient rekening gehouden te worden met de mogelijke ontsnapping van gevaarlijke of giftige stoffen, alsmede uit de ontlastklep vliegende voorwerpen of delen daarvan. Als daarvoor geen oplossing voorhanden is kan een situatie ontstaan waarin het gebied rond een gebouw tot gevarenzone wordt verklaard.

 

Eisen die aan ontlastkleppen worden gesteld?

Een explosie ontlastklep of ontlastkleppen dient te voldoen aan de eisen gesteld in NEN-EN 1991-17:2006. Ontlastkleppen van Gorter, in de vorm van aluminium dakluiken of gevelelementen, zijn voorzien van een gepatenteerde Explosion Release Control (ERC) die er voor zorgt dat het explosieluik bij een vooraf ingestelde drukoverschrijding snel en tijdig opengaat. Afhankelijk van de situatie zijn de luiken normaal bruikbaar voor daktoegang of toegang door gevels.

  • De mechanische sterkte van het Gorter explosieluik is beproefd bij een onder- en overdruk van 3000 Pa (SKG rapport 04.1001).
  • De Explosion Release Control ontgrendelt de klep bij een druktoename van ca. 100 kg. Deze instelling is  gebaseerd op de aanbevelingen van de NFPA 68 Guide for Venting and Deflagrations 2002. Uitgever: National Fire Protection Association (USA). De Explosion Release Control is getest door het Amolf Instituut (onderdeel FOM-instituut) te Amsterdam.
  • Het gewicht van de ontlastklep blijft onder de eis van NEN-EN 1991.
  • Gorter luiken worden geleverd onder KOMO® Attest.

 

Onderhoud en garantie explosieontlastende luiken

Afhankelijk van de vervuilende omstandigheden blijft het onderhoud van een explosieontlastend dakluik of gevelluik beperkt tot regelmatig reinigen en het smeren van de draaiende delen met Teflon. Tijdens het reinigen kan de goede werking gecontroleerd worden waarbij defecte onderdelen direct vervangen dienen te worden. Gorter verleent een garantie van 10 jaar op dakluiken.

 

Explosie ontlastend dakluiken en gevelluiken

Meer informatie over explosie ontlastende dakluiken, gevelluiken en plofluiken vindt u onder het menu-item explosieontlastend – dakluik en gevelluik. Voor aanvullende informatie of een offerte kunt u natuurlijk ook contact met Gorter opnemen.

>

+