Plaatsing van dakluiken: hoe groot moet het opening in het dak zijn?

In beginsel dient de opening in het dak gelijk te zijn aan de dagmaat van het dakluik of van de dakluiken. De dakopening van een dakluik met een dagmaat van 700 x 900 mm is derhalve 700 x 900 mm.

Wanneer een binnenbetimmering wordt aangebracht dient de dakopening rondom te worden vergroot met de dikte van het aftimmermateriaal. Uitgaande van aftimmermateriaal van 18 mm dikte, zal voor een dakluik van 700 x 900 mm een opening in het dak nodig zijn van 736 x 936 mm.  De doorgangsmaat in de betimmering (700 x 900 mm) blijft daarmee gelijk aan de dagmaat van het dakluik.   

>

+