Waar men vroeger één keer per jaar het dak op ging worden daken tegenwoordig veel vaker betreden. Toegang is niet alleen nodig voor het dak onderhoud, maar ook voor onderhoud aan klimaatsystemen, GSM-masten en zonnepanelen. Bij deze acties staat veiligheid voorop. Wil je weten wat hierbij belangrijk is en wat de opties zijn? Lees dan verder.

 maintenance of solar panels

Stap 1: veilige daktoegang

Veiligheid is nummer één bij een beroepsmatige dakbetreding. Hierbij is zelfs wetgeving van toepassing. Zoals in de ARBO-wetgeving vastgelegd is de werkgever, bijvoorbeeld een onderhoudspartij maar ook de gebouweigenaar, verantwoordelijk voor zijn personeel als deze het dak betreedt.

“Stap 1” is het creëren van een veilige daktoegang. Een permanente en veilige daktoegang kan je op drie manieren realiseren:

  1. Toegang via een dakluik met ladder of trap
  2. Dakbetreding via een gevel- of kooiladder
  3. Toegang via een dakhuis

Hieronder lichten wij de opties nader toe waarmee je de juiste keuze kan maken voor jouw situatie.

 

A. Dakluik, een veilige toegang via het gebouw

roofhatch fixed stairs

Het betreden van het dak door een gebouw is in veel situaties de meest veilige en prettige oplossing. Op deze manier kan je gebruik maken van de reeds aanwezige verdiepingstrap(pen) of lift in het gebouw. Bovendien is er meer ruimte waardoor het meenemen van grote materialen een stuk eenvoudiger en veiliger wordt. Kortom de meest ideale toegang tot het dak.

 

Met de installatie van een dakluik in combinatie met een bijpassende ladder, schaartrap of vaste trap waarborg je de veiligheid van de gehele daktoegang in één actie. Voor de plaatsing van een dakluik is veelal geen vergunning nodig. Hierdoor bespaar je op de kosten en realiseer je in een kort tijdbestek een praktische en mooi ogende daktoegang. Bovendien is deze oplossing vandalismebestendig waarmee er geen ongenodigde gasten op het dak kunnen komen.

 

B.  Gevel- of kooiladder, toegang via de buitenzijde van het gebouw

fixed vertical ladder

Het is ook mogelijk om het dak via de gevel te betreden. Hierbij wordt gewerkt met een vaste gevel- of kooiladder. Deze oplossing wordt regelmatig bij industriële gebouwen toegepast. Als het gebouwaanzicht prioriteit heeft, zoals bijvoorbeeld bij kantoren of appartementen, dan is deze oplossing minder geschikt. Bovendien is het met een gevel- of kooiladder, bij grote hoogtes of slecht weer, niet altijd een prettige ervaring om het dak te betreden. De beperkte ruimte binnen een kooiladder limiteert ook de hoeveelheid mee te nemen materialen en de onderzijde moet altijd afsluitbaar zijn om ongenodigde gasten op het dak te voorkomen.

 

C.  Een dakhuis – een extra verdieping op een gebouw

roof hatch

Een andere oplossing voor de betreding van een dak is een dakhuis. Dit is een dakopbouw met een deur. Deze oplossing wordt vaak toegepast voor de toegang naar dakterrassen, maar je vindt hem ook op kantoorpanden en industriële gebouwen. Het nadeel van een dakhuis is dat het gebouw een verdieping hoger wordt en het dakhuis meetelt in de maximale hoogte voor de vergunning. Je verliest hiermee dus een hele verdieping. Een dakopbouw is ook vele malen duurder dan een dakluik. Het zorgt hiermee niet alleen voor hogere kosten maar het verandert ook, niet altijd in positieve zin, het gebouwaanzicht.

 

Stap 2: veiligheid op het dak zelf

Op het dak zelf moeten er ook verschillende maatregelen genomen worden. Door bijvoorbeeld permanente dakrandbeveiliging te plaatsen en vallijnsystemen of hekwerken aan te brengen kan op het dak de veiligheid gewaarborgd worden.

 

safety on roof

Op het dak moet duidelijk aangegeven worden wat de looppaden zijn met de nodige waarschuwingstekens. Het is ook verplicht om extra bescherming aan te brengen wanneer de afstand tussen looppad en dakrand minder dan vier meter is. Wanneer het dak via een gevel-/kooiladder of vaste trap betreden wordt dan moet er een uitloop-leuning richting de veilige zone op het dak geplaatst worden.

 

Zorg dat alles in orde is

Indien de veiligheid niet in orde is dan kunnen de geplande werkzaamheden op het dak niet uitgevoerd worden. Neem dus je verantwoordelijkheid en zorg voor een veilige daktoegang en plaats of hanteer de juiste veiligheidsmiddelen. Op de website van Euronorm vind je alle regels rond dakbeveiliging en de ARBO-wetgeving. Ook vind je op deze website informatie over persoonlijke valbeveiliging en de algemene vereisten.

 

Meer informatie over de regelgeving in België vindt u hier: https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/arbeidsmiddelen/tijdelijke-werkzaamheden-op-hoogten

 

Advies voor een veilige daktoegang?
Gorter heeft veel ervaring met het realiseren van veilige daktoegangen met dakluiken of gevel- of kooiladders. Kies je een dakluik, dan is het goed om te weten dat de Gorter dakluiken voorzien zijn van een CE-ETA keurmerk en de Gorter-combinaties met klimmiddelen een TÜV-Nord certificering hebben.

 

Bel onze adviseurs op +31 224 21 98 60 of lees hier meer over de opties voor een veilige daktoetreding met dakluiken.

>

+