De nieuwe school in Eindhoven -naar ontwerp van Roosros en gerealiseerd door Duro Vermeer Bouw Zuid- biedt huisvesting aan 1.150 leerlingen en krijgt een omvang van 7.880 m2 bruto vloeroppervlak, exclusief de drie gymzalen.

Het gebouw wordt duurzaam, goed geventileerd, krijgt veel daglicht en is (bijna) energieneutraal. Het dakluik doet met haar hoge isolatiewaarde een extra duit in het zakje. 

 

Het volume van de school bestaat uit drie bouwblokken: de gymzalen krijgen een apart blok en er komt een tweelaags deel voor biologie, natuur- en scheikunde, de mediatheek en ondersteuning en een drielaags deel voor kunst, techniek en theorie. In de toekomstige school is volop ruimte voor duurzame en circulaire toepassingen, waarmee een veilige en gezonde leeromgeving voor de toekomstige generatie ontstaat. Het nieuwe schoolgebouw wordt energiezuinig gebouwd, met circulaire materialen en met een zo laag mogelijke uitstoot van stikstof en CO2.

Lorentz Casimir Lyceum

Dakluik RHT, voor dakterras, kantoor en woning

De luiken van Gorter zijn als vluchtgelegenheid inzetbaar, maar bieden in de meeste situaties een praktische toegang tot dakterrassen, koelinstallaties, liftmachinekamers, glazenwasinstallaties, zonnecollectoren en andere voorzieningen op daken. De keuze van RoosRos voor de daktoegang van Gorter heeft alles te maken met de kwaliteit van de dakluiken. Het RHT-dakluik doet het, vanwege de ongekend hoge isolatiewaarde, erg goed op geïsoleerde daken zoals die van deze nieuwe onderwijslocatie.

 

Lorentz Casimir Lyceum

 Vloerluiken

De acht stalen vloerluiken met uitneembaar deksel die in dit gebouw zijn toegepast bieden op hun beurt een goede oplossing in situaties waarin het vloerluik niet frequent geopend hoeft te worden en de voorgeschreven afmetingen gering zijn. Het scharnierende vloerluik is geschikt voor intensief gebruik, biedt een praktische en veilige toegang tot onderliggende ruimtes en zorgt tegelijkertijd, in gesloten toestand, voor een brandwerende afsluiting van de bovenliggende ruimte. Het laatstgenoemde luik wordt geleverd met een muurladder.

>

+