Sidst redigeret 10 september 2021

Vi respekterer dit privatliv og tager beskyttelsen af dit privatliv alvorligt. Denne fortrolighedserklæring sigter mod at give dig et klart billede af, hvordan vi bruger dine personlige data, vores forpligtelse til at beskytte dine personlige data, de rettigheder, du har, og mulighederne for at udøve kontrol over dine data og beskyttelsen af dit privatliv. I denne fortrolighedserklæring finder du blandt andet følgende information:

 • De personlige oplysninger, vi behandler
 • Til hvilket formål og på hvilket grundlag vi behandler personlige oplysninger
 • Hvor længe vi gemmer personlige oplysninger
 • Oplysninger om deling af personlige oplysninger med tredjeparter
 • Cookies eller lignende teknikker, som vi bruger
 • Oplysninger om, hvordan du kan se, ændre eller slette dine oplysninger
 • Hvordan vi sikrer personlige oplysninger


Hvem indsamler og behandler dine personlige oplysninger?

Gorter Group BV, med hovedkontor på Zuiderweg 12 i Schagen, Nederland, er ansvarlig for alle personlige informationer, der indsamles via hjemmesiden www.gortergroup.com eller ved køb af vores tjenester, ved anvendelse af vores værktøj, ved anmodning om information eller prøver, og når du abonnerer på vores nyhedsbreve.

Kontaktinformationer

Gorter Group B.V.

www.gortergroup.com/contact

+31 224 21 98 60

Franc Komrij er databeskyttelsesansvarlig for Gorter Group B.V. Du kan henvende dig til ham via: privacy@gortergroup.com.

De personlige oplysninger, vi behandler

Vi behandler dine personoplysninger, når du bruger vores tjenester og/eller, fordi du selv leverer dem.

Herunder finder du en oversigt over de personlige oplysninger, vi behandler:

 • Virksomhedens navn
 • For- og efternavn og køn
 • Adresseoplysninger
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Øvrige personoplysninger, som du giver, f.eks. når du opgiver din stilling eller interesse for produkter. Du kan have givet os dem enten via hjemmesiden, i korrespondance eller telefonisk.
 • Internetbrowser og enhedstype.

Nogle personoplysninger bliver på hjemmesiden angivet som obligatorisk felt (markeret med en stjerne [*]). Denne obligatoriske information er nødvendig, for at vi kan levere de tjenester, du har anmodet om, såsom at sende oplysninger eller give tilbud.

Til hvilket formål og på hvilket grundlag vi behandler personlige oplysninger

Til hvilket formål og på hvilket grundlag vi behandler personlige oplysninger:

 • Sende et tilbud.
 • Sende vores nyhedsbrev.
 • Ringe til dig eller om nødvendigt sende e-mail til dig som et led i vores service.
 • Informere dig om ændringer i vores tjenester og produkter.
 • At levere varer og tjenester til dig.

 

Hvor længe vi gemmer personlige oplysninger

Vi gemmer ikke dine personlige oplysninger længere, end det er strengt nødvendigt for at opfylde de formål, som dine oplysninger indsamles til. Vi har følgende opbevaringsperioder for personoplysninger:

 • Nyhedsbreve: Når du afmelder dig et nyhedsbrev, slettes dine oplysninger i forbindelse med dette nyhedsbrev indenfor to uger efter fravalg.
 • I tilfælde af en anmodning om information, tilbud eller brochure bliver dine data ikke gemt i længer end syv år.
 • Hvis der opstår en kunderelation, f.eks. ved køb af et produkt eller en vareprøve, bliver oplysningerne gemt i løbet af relationen plus maksimalt syv år efter relationens ophør.


Deling af personlige oplysninger med tredjepart

Vi deler dine personlige oplysninger med forskellige tredjeparter, hvis dette er nødvendigt for udførelsen af aftalen og for at overholde enhver juridisk forpligtelse. Vi indgår en processoraftale med virksomheder, der behandler dine data på vores vegne, for at sikre det samme niveau af sikkerhed og fortrolighed af dine oplysninger. Vi er fortsat ansvarlige for denne behandling.

Tredjeparter og formålet med deling af oplysninger:

 • Deling med rådgivere, der arbejder for os, og udførende parter, der tager sig af forsendelser, forbedrer hjemmesiden (fx at kontrollere og forbedre formularer på hjemmesiden). Disse behandlingspartnere vil også have adgang til Google Analytics-data fra vores hjemmeside for at forbedre brugeroplevelsen og konverteringsregistrering på hjemmesiden.
 • Optagelse af oplysningerne vores (online) CRM-pakke med det formål at vi er i stand til at sende dig de ønskede oplysninger / materialer såsom tilbud, for at kunne sende dig vores nyhedsbrev, ringe til dig eller sende e-mail, hvis dette er nødvendigt for at vi kan levere vores tjenester og informere dig om ændringer i vores tjenester og produkter eller for at levere varer og tjenester til dig.


Cookies eller lignende teknikker, som vi bruger

Vores hjemmeside bruger tekniske, funktionelle, analyse- og sporingscookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer, tablet eller smartphone, første gang du besøger denne hjemmeside. De cookies, vi bruger, er nødvendige for blandt andet den tekniske drift af hjemmesiden og brugervenligheden. De sikrer, at hjemmesiden fungerer korrekt og for eksempel husker dine foretrukne indstillinger. Vi kan også optimere vores hjemmeside yderligere og vise dig passende oplysninger på tredjeparts hjemmesider. Du kan fravælge cookies ved at indstille din internetbrowser, så den ikke længere gemmer cookies. Du kan i mange browsere også angive, at du ikke længere ønsker sporing på tværs af hjemmesider, så sporingscookies ikke indlæses. Derudover kan du slette alle oplysninger, der tidligere er gemt via indstillingerne i din browser.

 

Google Analytics

De Analytics-cookies, vi bruger, er fra Google Analytics, en webanalysetjeneste leveret af Google Inc. For at kunne behandle data korrekt i overensstemmelse med privatlivslovgivningen har vi indgået en procesaftale med Google. Indenfor Google Analytics har vi anonymiseret IP-adresserne, og datadeling med Google er blevet slået fra. Der bruges heller ingen andre Google-tjenester i kombination med Google Analytics-cookies.


Se, redigere eller slette data

Du har ret til at se, rette eller slette dine personlige oplysninger. Du har også ret til at trække dit samtykke til databehandlingen tilbage eller gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger, og du har ret til dataportabilitet. Dette betyder, at du kan sende en anmodning til os om at sende de personoplysninger, vi har i en computerfil, til dig eller en anden organisation, der er nævnt af dig.

 

Du kan sende en anmodning om indsyn, rettelse, sletning, dataoverførsel af dine personlige oplysninger eller anmodning om annullering af dit samtykke eller indsigelse mod behandlingen af dine personlige data til privacy@gortergroup.com.

 

For at sikre på, at anmodningen om adgang er fremsat af dig, beder vi dig om at sende en kopi af dit ID sammen med anmodningen. I denne kopi skal du gøre dit pasfoto, den maskinlæsbare zone, (rækken af numre i bunden af passet), pasnummer og personnummer ulæseligt. Dette for at beskytte dine personlige oplysninger. Vi vil reagere så hurtigt som muligt på din anmodning, men indenfor fire uger.

 

Vi vil også gerne påpege, at du har mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet eller Autoriteit Persoonsgegevens i Nederland. Du kan anvende følgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hvordan vi sikrer personlige oplysninger

Vi tager beskyttelsen af dine data meget alvorligt og træffer passende foranstaltninger for at forhindre misbrug, tab, uautoriseret adgang, uønsket videregivelse og uautoriseret ændring. Hvis du har indtryk af, at dine oplysninger ikke er ordentligt sikret, eller der er tegn på misbrug, bedes du kontakte os via telefon:

+31 224 21 98 60 eller privacy@gortergroup.com.


Ændringer i fortrolighedserklæringen

Vi forbeholder os ret til at ændre denne fortrolighedserklæring. På den ovenstående dato kan du se, hvornår der sidst er foretaget ændringer. Vi råder til, at du regelmæssigt læser vores fortrolighedserklæring, så du er informeret om ændringerne.

>

+