Gorter RHT, RHTEP og RHTG taglemme leveres med en European Technical Assessment (ETA), som giver ubestridt dokumentation for de dokumenterede egenskaber og anvendte CE-mærkning.


Underbyggende information om taglemmenes egenskaber

Med introduktionen af ETA'erne, der er knyttet til den anvendte CE-mærkning, skal byggevareleverandøren afgive en officiel erklæring om produkternes ydeevne og væsentlige egenskaber. Test og erklæringer / certificeringer fra anerkendte testinstitutter tjener som grundlag for dette.

 

ETA-dokumentet til Gorter taglem

European Technical Assessment (ETA) er et dokument med information om en byggevares præstation i forhold til produktets væsentlige egenskaber. Gorter tagluge produkter er dækket af et European Assessment Document (EAD). ETA til Gorter taglemme er udstedt af det hollandske "Technical Assessment Body" SKG-IKOB.

 

ETA’s gyldighed

ETA er gyldig i alle 28 europæiske medlemsstater og staterne i “Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde” såvel som Tyrkiet og Schweiz.

>

+