Gorter Group BV och medlemsförbund är sammanställare och utgivare av information på denna webbplats. Gorter Group BV och anslutna företag är fullt medvetna om sina uppgifter och tar största möjliga omsorg för att säkerställa informationens tillförlitlighet och aktualitet. Ändå kan denna webbplats innehålla felaktig och/eller ofullständig information.

 

Ansvaret bär

Gorter Group BV och anslutna företag kan inte ta något ansvar för skador relaterade till användningen av denna webbplats eller för tillfällig oförmåga att konsultera denna webbplats. Vi är inte heller ansvariga för skador orsakade av användning av information som erbjuds på denna webbplats eller av ofullständighet på något sätt.

 

Länkar till och från Gorter Groups webbplats

Gorter Group BV och dotterbolag är inte ansvariga för innehållet på webbplatser som refereras till eller länkas till denna webbplats. Ansvar för skador som uppstått efter ett besök på en annan webbplats via en länk på denna webbplats eller på annat sätt är utesluten. Det faktum att en länk skapas till en tredje parts webbplats eller att en tredje parts webbplats får innehålla en länk till denna webbplats betyder inte att Gorter Group BV och dotterbolag godkänner eller rekommenderar produkterna eller tjänsterna på en tredje parts webbplats.

 

Informationsbruk

Gorter Group BV och dotterbolag förbehåller sig alla immateriella rättigheter och andra rättigheter på denna webbplats och de produkter och tjänster som levereras via denna webbplats. Du har tillåtelse att ladda ner och skriva ut informationen för din egen personliga icke-kommersiella användning. Det är inte tillåtet att kopiera, reproducera eller på något sätt distribuera eller offentliggöra innehållet på denna webbplats utan föregående skriftligt tillstånd från Gorter Group BV. och närstående företag.