Senast uppdaterad den 10 September 2021

Vi respekterar din integritet och tar skyddet av din integritet på allvar. Syftet med denna sekretesspolicy är att ge dig en tydlig bild av hur vi använder dina personuppgifter, vårt åtagande att skydda dina personuppgifter, de rättigheter du har och möjligheterna att utöva kontroll över dina uppgifter och skyddet av din integritet. I denna sekretesspolicy hittar du bland annat följande information:

 • Personuppgifter som vi behandlar
 • För vilket syfte och på vilken grund vi behandlar dina personuppgifter
 • Hur länge vi lagrar personuppgifterna
 • Information om att dela personuppgifter med tredje part
 • Cookies eller liknande tekniker vi använder
 • Information om hur du kan visa, justera eller radera dina sparade personuppgifter
 • Hur vi skyddar personuppgifter


Vem samlar in eller behandlar dina personuppgifter?

Gorter Group BV, som ligger på Zuiderweg 12 i Schagen, Nederländerna, ansvarar för all personlig information som samlas in via webbplatsen www.gortergroup.com eller genom att köpa våra tjänster, med hjälp av vårt verktyg, när du begär information eller prover. Eller när du prenumererar på våra nyhetsbrev.

Kontaktuppgifter

Gorter Group B.V.

www.gortergroup.com/contact

+31 224 21 98 60

Franc Komrij är dataskyddsombud för Gorter Group BV Han kan nås via privacy@gortergroup.com.

Personuppgifter som vi behandlar

Vi behandlar dina personuppgifter genom att du använder våra tjänster och/eller för att du själv tillhandahåller oss dessa uppgifter.
Nedan hittar du en översikt över de personuppgifter som vi behandlar:

 • Företagsnamn
 • För- och efternamn och kön
 • Adressuppgifter
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Andra personuppgifter som du aktivt tillhandahåller, till exempel genom att ange din position eller uttrycka ditt produktintresse. Du kan ange detta via webbplatsen, i korrespondens eller per telefon.
 • Webbläsare och enhetstyp.

Ett antal personuppgifter presenteras på webbplatsen som ett obligatoriskt fält (anges med en asterisk [*]). Denna obligatoriska information är nödvändig för att kunna tillhandahålla de begärda tjänsterna, såsom att skicka information eller offert.

För vilket syfte och på vilken grund vi behandlar dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Försändelse av offerter.
 • Försändelse av vårt nyhetsbrev.
 • För att kunna ringa eller mejla dig om detta är nödvändigt för att kunna tillhandahålla våra tjänster.
 • För att informera dig om förändringar i våra tjänster och produkter.
 • För att kunna leverera varor och tjänster till dig.

 

Hur länge vi lagrar personuppgifterna

Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som är absolut nödvändigt för att uppnå de syften för vilka dina uppgifter samlas in.

Vi använder följande lagringsperioder för personuppgifter:

 • Nyhetsbrev: när du avslutar prenumerationen på ett nyhetsbrev raderas dina uppgifter relaterade till detta nyhetsbrev senast inom två veckor efter att prenumerationen avbrutits.
 • I händelse av en informationsförfrågan, offert eller broschyrförfrågan kommer dina data inte att sparas längre än sju år.
 • Om ett förhållande uppstår, till exempel på grund av köp av en produkt eller ett produktprov, kommer uppgifterna att lagras under förhållandets varaktighet plus högst sju år efter att förhållandet upphört.


Dela personuppgifter med tredje part

Vi delar dina personuppgifter med tredje part om detta är nödvändigt för genomförandet av avtalet och för att följa alla juridiska skyldigheter. Vi ingår ett behandlingsavtal med företag som behandlar dina uppgifter för våran räkning för att säkerställa samma säkerhetsnivå och konfidentialitet för dina uppgifter. Vi är fortfarande ansvariga för denna bearbetning.
Tredje part och syftet med datadelning:

 • Delning med uppdragsgivare och verkställande parter i syfte att; tillhandahålla utskick, för att förbättra webbplats(er) (etc. Samt för att kontrollera och förbättra formulär på webbplatsen). Dessa parter kommer också att ha tillgång till Google Analytics-data från vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen.
 • Inkludering av data i vårt (online) CRM-paket i syfte att kunna tillhandahålla dig önskad information/material som offert, att kunna skicka vårt nyhetsbrev, att kunna ringa eller mejla dig om detta är nödvändigt för att kunna tillhandahålla våra tjänster samt för att informera dig om förändringar i våra tjänster och produkter, eller för att leverera varor och tjänster till dig.


Cookies eller liknande tekniker som vi använder oss utav

Tekniska-, funktionella-, Analytics- och spårningscookies används på vår webbplats. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator, surfplatta eller smartphone när du besöker denna webbplats. De cookies vi använder är bland annat nödvändiga för den tekniska driften av webbplatsen och vår användarvänlighet. De ser till att webbplatsen fungerar korrekt och till exempel kommer ihåg dina inställningar. Detta gör det också möjligt för oss att ytterligare optimera vår webbplats och visa dig lämplig information på tredjepartswebbplatser. Du kan välja bort cookies genom att ställa in din webbläsare så att den inte längre lagrar cookies. De flesta webbläsare erbjuder möjligheten att ange att du inte längre vill spåra webbplatsen så att spårningscookies inte laddas. Dessutom kan du radera all information som tidigare har lagrats via inställningarna i din webbläsare.

 

Google Analytics

De analytics-cookies vi använder är från Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. För korrekt behandling, i enlighet med sekretesslagstiftningen, har vi ingått ett behandlingsavtal med Google. Inom Google Analytics har vi anonymiserat IP-adresserna och datadelning med Google har stängts av. Dessutom används inga andra tjänster från Google i kombination med Google Analytics-cookies.


Visa, ändra eller ta bort data

Du har rätt att se, korrigera eller radera dina personuppgifter. Dessutom har du rätt att återkalla ditt samtycke till databehandlingen eller att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och du har rätt till dataportabilitet. Detta innebär att du kan skicka en begäran till oss om att skicka de personuppgifter som vi har tillgängligt i en datafil till dig eller någon annan organisation som du nämner.

 

Du kan skicka en begäran om åtkomst, korrigering, radering, dataöverföring av dina personuppgifter eller begäran om återkallandet av ditt samtycke eller invändning mot behandlingen av dina personuppgifter till privacy@gortergroup.com.

 

För att säkerställa att begäran om åtkomst har gjorts av dig ber vi dig att skicka en kopia av ditt identitetsbevis med begäran. Gör ditt passfoto, MRZ (maskinläsbar zon, remsan med siffror längst ner på passet), passnummer och Citizen Service Number (BSN) oläsliga i denna kopia. Detta är för att skydda din integritet. Vi kommer att svara på din begäran så snart som möjligt, men allra senast inom fyra veckor.

 

Vi vill också påpeka att du har möjlighet att lämna in ett klagomål till den nationella tillsynsmyndigheten, den nederländska dataskyddsmyndigheten. Du kan göra det via följande länk: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hur vi skyddar personuppgifter

Vi tar skyddet av dina uppgifter på största allvar och vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra missbruk, förlust, obehörig åtkomst, oönskat avslöjande och obehörig modifiering. Om du har intrycket att dina uppgifter inte är korrekt säkrade eller om det finns tecken på missbruk, kontakta oss per telefon:

+31 224 21 98 60 of privacy@gortergroup.com.


Ändringar i sekretesspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy. Du kan se när de senaste ändringarna har gjorts på det datum som nämns ovan. Vi rekommenderar att du regelbundet läser vår sekretesspolicy så att du är medveten om förändringarna.