Använder du som arkitekt eller designer BIM-modeller i din design? Då har vi goda nyheter. Från och med nu har ritningarna på vår webbplats uppdaterats och de har gjorts tillgängliga för ännu fler Gorter-produkter. Vi levererar ritningar gratis i följande format: REVIT .rfa- och .rvt-format, i Sketchup, i AutoCAD- och PDF-format.

 

Nieuwe Gorter BIM en CAD tekeningen  

 

Gorter BIM-bibliotek - takluckor med klätterutrustning

Vårt ritningsbibliotek har bland annat utvidgats med Gorter-klättringsutrustning, specialversioner av golvluckor och våra explosionsluckor. Vi har också bytt till en ny Autodesk 360miljö för en snabb och enkel 3D-förhandsvisning.

 

BENG - en Gorter-taklucka räcker

BENG ("nästan energi-neutrala byggnader") är för närvarande mycket aktuellt. Gorter®-takluckor uppfyller den erforderliga energiprestandan. Detta beror delvis på den patenterade designen för att förhindra köldbryggor. Dessutom är takluckorna RHT, RTEP och RHTG de enda med CE-certifiering (ETA).

 

Mer information?

Visa biblioteket via menyalternativet Arkitekter eller ladda ner BIM och andra ritningar på produktnivå. Har du några frågor om våra produkter? Försäljningsavdelningen står till din tjänst: +31 (0)224 219860.