Gorter® RHTEI brandsäker taklucka

Den brandsäkra takluckan ger en praktisk och säker åtkomst till platta tak och erbjuder samtidigt i stängt läge en brandsäker förslutning till utrymmet under. Detta ger ett brandskydd på 120 minuter. De brandsäkra takluckorna kan användas på platta tak med en maximal lutningsvinkel på 5°.

Gorter RHTEI taklucka

120 minuter brandsäker

Gorter RHTEI taklucka är den enda som har testats av Efectis testinstitut enligt EN 1634-1 och EN 13501-2. Takluckan uppfyller även australiensisk standard AS1530-4 och brittisk standard BS476:part22.

 

Takluckan uppfyller följande klassificeringsnormer:

EI 1: 120 minuter

EI 2: 120 minuter

E: 120 minuter

 

logo efectis

Säker enhandsmanövrering

Alla brandsäkra takluckor är försedda med en öppningshjälp med inbyggt motviktssystem och backbromsning. Med denna kontruktion kan takluckan alltid öppnas och stängas med minimal ansträngning och med en hand. Takluckan kan även stängas med en hand.

 

En annan säkerhetsfunktion för takluckan är handtaget, som är karakteristiskt för Gorter, i gult. Detta ger ett säkert grepp när du stiger på och av taket.

Säker enhandsmanövrering
RHTEI Flamdensiteten

Klassificering - BRANDSTANDARDER förklaras

De två viktigaste parametrarna för takluckor är flamtäthet och värmeisolering. Dessa skiljer sig åt från den termiska isoleringsparametern (Rc eller Uw) som indikerar konstruktionens termiska motstånd. Detta är också mycket viktigt för den brandsäkra takluckan, med en helt termiskt separerad konstruktion.

 

Flamdensiteten: E. Anger hur länge (i minuter) ett avskiljande element, som utsätts för en brand på ena sidan, hindrar lågor eller heta gaser från att tränga in till den oexponerade sidan.

 

Värmeisoleringen: I. Detta anger hur länge (i minuter) ett avskiljande element förhindrar att värme passerar vid brand. Detta förhindrar att den oexponerade sidan antänds och eventuellt brännbart element i omedelbar närhet av denna sida inte kan antändas.

Kombination med Gorter-klätterutrustning

Den brandsäkra takluckan kan kombineras med en Gorter-stege, saxtrappa eller fast trappa. Detta ger en komplett och extremt säker lösning för åtkomst till taket.

 

Takluckan och klätterutrustningen är designmässigt fullt koordinerade med varandra. Dessutom är kombinationerna TÜV NORD-certifierade och du kan täcka din RIE med de medföljande dokumenten.

RHTEI Taklucka med fast trappa

Vill du veta mer eller vill du ha råd gällande de brandsäkra lucklösningarna?

Kontakta en Gorter-återförsäljare och få information om taktillträdesmöjligheter och gällande brandstandarder. De kan också informera dig om den möjliga kombinationen av klättringsmedel.